Літературне слововживання

(...)БІОНТ

Кінцева частина складних слів, що означає "живий організм": батибіонт, гідробіонт.
Ещё