Літературне слововживання

Б

I Б (бе). Як назва літери вживається в с. р.: велике б; як назва звука вживається в ч. р.: пом’якшений б, твердий б. II б див. би.
Ещё