Літературне слововживання

АРСЕНІД, АРСЕНІТ, АРСЕНАТ

АРСЕНІД – АРСЕНІТ – АРСЕНАТ Арсенід, -у, мн. -и, -ів. Сполука арсену з металом. Арсеніт, -у, мн. -и, -ів. Сіль арсенітної (миш’яковистої) кислоти. Арсенат, -у, мн. -и, -ів. Сіль арсенатної (миш’якової) кислоти.
Ещё