Літературне слововживання

(...)МІЦЕТ

Кінцева частина складних слів, що відповідає поняттю "гриб": актиноміцет, базидіоміцет.
Ещё