Літературне слововживання

ЯПОНО..., ЯПОНСЬКО...

ЯПОНО-... – ЯПОНСЬКО-... Японо-... Перша частина складних слів, що означає "який стосується Японії, японців"; пишеться через дефіс: японо-китайські відносини. Японсько-... Те саме, що японо-..., але вживається переважно стосовно японської мови: японсько-англійський словник.
Ещё