Літературне слововживання

ШИФРУВАННЯ, ШИФРОВКА

ШИФРУВАННЯ – ШИФРОВКА Шифрування. Дія за знач. шифрувати: шифрування інформації, шифрування даних розвідки. Шифровка, розм. Якийсь зашифрований текст (повідомлення, лист, телеграма тощо): передати шифровку, написати шифровку. – Сьогодні вночі ми одержали шифровку (Ю.Яновський); Леся брала з рук партизанів шифровки, зведення і відносила все це в землянку (С.Голованівський).
Ещё