Літературне слововживання

ШАХ, ШАХИНШАХ

ШАХ – ШАХИНШАХ Шах1, -а, ім. У східних країнах – титул монарха; особа, яка має цей титул. Шах2, -у. У шахах – безпосередній напад якоїсь фігури або пішака на короля супротивника. Шахиншах, -а. Титул іранського монарха; особа, яка мала цей титул.
Ещё