Літературне слововживання

ЦИКЛО...

Перша частина складних слів, що відповідає слову циклічний; пишеться разом: циклогексан, циклодром.
Ещё