Літературне слововживання

ХІМІКО..., ХІМІО...

ХІМІКО-... – ХІМІО... Хіміко-... Перша частина складних слів, що відповідає слову хімічний; пишеться через дефіс: хіміко-бактеріологічний, хіміко-металургійний. Хіміо... Перша частина складних слів, що означає "який стосується хімії або хімічних процесів"; пишеться разом: хіміосинтез, хіміотерапевтичний, хіміотоксичний. Пор. хемі...
Ещё