Літературне слововживання

ФРАКТУРА

1. У медицині – перелом. 2. Один з видів готичного шрифту; почерк готичного малюнка.
Ещё