Літературне слововживання

ФОРУМ

-у. 1. іст. Майдан в Стародавньому Римі, де зосереджувалось усе суспільне життя міста. 2. Широкі представницькі збори; з’їзд.
Ещё