Літературне слововживання

ФАТАМОРҐАНА

фата-морґани. Складний міраж, при якому зображення наземних предметів (озера, гори, дерева тощо) за горизонтом здебільшого спотворені, мінливі; марево.
Ещё