Літературне слововживання

ФАНТАСТИКА, ФАНТАСТИЧНІСТЬ

ФАНТАСТИКА – ФАНТАСТИЧНІСТЬ Фантастика. 1. Поняття, образи, створені уявою, що не відповідають дійсності; жанр літератури, пов’язаний з цими явищами: наукова фантастика. 2. Щось вигадане, нереальне, пов’язане з фантазією. Фантастичність, -ності, ор. -ністю. Властивість фантастичного; наявність фантастики в чомусь: фантастичність фабули, колорит фантастичності.
Ещё