Літературне слововживання

ФАКСИМІЛЕ

невідм., с. 1. Точне відтворення яким-небудь чином рукопису, документа, чийогось підпису. 2. Точне відтворення картини за допомогою фотомеханічної репродукції; факсимільна репродукція.
Ещё