Літературне слововживання

СПОРІДНЕНИЙ, ПОРІДНЕНИЙ

СПОРІДНЕНИЙ – ПОРІДНЕНИЙ Споріднений. Пов’язаний спільністю походження; схожий з кимсь, чимсь за якимись ознаками тощо: споріднені захворювання, споріднені підприємства. Поріднений. Який став рідним комусь або зблизився, здружився з ким-небудь: поріднені діти, поріднені міста.
Ещё