Літературне слововживання

СПОЖИВНИЙ, СПОЖИВЧИЙ, СПОЖИВАЦЬКИЙ

СПОЖИВНИЙ – СПОЖИВЧИЙ – СПОЖИВАЦЬКИЙ Споживний. Який стосується споживання, придатний для нього; їстівний: споживні властивості, споживні гриби, споживний фонд. Споживчий. Який служить для задоволення потреб споживання: споживчі товари, споживча кооперація, споживче товариство. Споживацький. Властивий тому, хто прагне тільки до задоволення власних потреб: споживацькі настрої, споживацькі інтереси, споживацьке ставлення, споживацька психологія.
Ещё