Літературне слововживання

Ї

Вживається в с. р.: велике ї.
Ещё