Літературне слововживання

ІСПАНО..., ІСПАНО..., ІСПАНСЬКО...

ІСПАНО-... (ІСПАНО...) – ІСПАНСЬКО-... Іспано-... (іспано...). Перша частина складних слів, що означає "який стосується Іспанії, іспанців". Коли ця частина сурядна з другою частиною складного слова, вона пишеться через дефіс: іспано-американські відносини, іспано-португальський кордон. Якщо перша частина є означенням до другої частини слова, вона пишеться разом: іспаномовний. Іспансько-... Те саме, що іспано-..., але переважно стосовно іспанської мови; пишеться через дефіс: іспансько-італійський словник.
Ещё