Літературне слововживання

ІНФОРМУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМУВАННЯ – ІНФОРМАЦІЯ Інформування. Повідомлення про щось: інформування про роботу, інформування про хід переговорів. Інформація, -ї, ор. -єю. 1. Те саме, що інформування: інформація про хід переговорів, для інформації. 2. Відомості про щось: давати інформацію, газетна інформація, обсяг інформації.
Ещё