Літературне слововживання

ІНФОРМАТИВНІСТЬ, ІНФОРМОВАНІСТЬ

ІНФОРМАТИВНІСТЬ – ІНФОРМОВАНІСТЬ Інформативність, -ності, ор. -ністю. Певна кількість відомостей, знань про якість події, чиюсь діяльність тощо; поінформованість: глобальна інформативність, обсяг інформативності. Інформованість. Кількість і якісні показники, що характеризують процес засвоєння інформації; поінформованість: інформованість населення.
Ещё