Літературне слововживання

ІНТЕГРУВАННЯ, ІНТЕГРАЦІЯ

ІНТЕГРУВАННЯ – ІНТЕГРАЦІЯ Інтегрування. 1. Знаходження інтеграла даної функції. 2. книжн. Те саме, що інтеграція. Інтеграція, -ї, ор. -єю, книжн. Об’єднання чогось у єдине ціле: економічна інтеграція, інтеграція діалектів, інтеграція мов.
Ещё