Літературне слововживання

ІНВЕСТОР, ІНВЕСТИТОР

ІНВЕСТОР, ІНВЕСТИТОР, -а. Особа, організація чи держава, яка вкладає капітал в яке-небудь підприємство, якусь справу.
Ещё