Літературне слововживання

ІМІТУВАТИ, ЕМІТУВАТИ

ІМІТУВАТИ – ЕМІТУВАТИ Імітувати, -ую, -уєш. Точно наслідувати когось, відтворювати щось, підробляти під щось: імітувати голоси тварин. Емітувати. Випускати цінні папери, банкноти або паперові гроші; видаляти електрони (іони) з поверхні твердих і рідких тіл опроміненням, іонізацією тощо.
Ещё