Літературне слововживання

ЄДИНИЙ

1. Один, без інших; тільки один: єдина дитина, єдиний вихід. 2. Який становить собою внутрішню єдність, цілісний: єдиним фронтом, єдина енергетична система.
Ещё