АУЛ, АЇЛ

АУЛ – АЇЛ Аул, -у. Селище (колись кочове, зараз осіле) в казахів, туркменів, каракалпаків; гірське селище на Північному Кавказі. Це була полонянка, захоплена Лучком вкупі з іншими дівчатами в аулі (С. Божко). Аїл, -у. Колись селище кочового й напівкочового типу в киргизів і алтайців; у монгольських народів кочова родинна група; в Киргизстані – сільська адміністративно-територіальна одиниця.

Літературне слововживання 

АУРА →← АТОНАЛЬНИЙ, АТОНІЧНИЙ

T: 0.079254155 M: 3 D: 3