ШИФРУВАННЯ, ШИФРОВКА

ШИФРУВАННЯ – ШИФРОВКА Шифрування. Дія за знач. шифрувати: шифрування інформації, шифрування даних розвідки. Шифровка, розм. Якийсь зашифрований текст (повідомлення, лист, телеграма тощо): передати шифровку, написати шифровку. – Сьогодні вночі ми одержали шифровку (Ю.Яновський); Леся брала з рук партизанів шифровки, зведення і відносила все це в землянку (С.Голованівський).

Літературне слововживання 

ШКІЛКА →← ШИРИНА, ШИРОТА

T: 0.09032612 M: 3 D: 3