ЦИКЛІЧНИЙ, ЦИКЛОВИЙ

ЦИКЛІЧНИЙ – ЦИКЛОВИЙ Циклічний. Який відбувається циклами; який становить цикл, закінчену систему; побудований на циклах. Вж. зі сл.: графік, розвиток, розклад, характер, організація виробництва, зміни, процеси, сполуки (у хімії). Цикловий. Який стосується циклу як ряду художніх творів, об’єднаних спільністю тематики, дійових осіб тощо: циклова побудова віршів.

Літературне слововживання 

ЦИКЛО... →← ЦИВІЛЬНИЙ

T: 0.101322494 M: 3 D: 3