АМОНІТ, АМОНІЙ

АМОНІТ – АМОНІЙ Амоніт 1, -а, мн. -и, -ів. Викопний молюск. Амоніт 2, -у. Вибухова суміш. Амоній, -ю, ор. -єм. Сполука атомів азоту й водню, яка входить до складу багатьох солей, широко застосовуваних у техніці та сільському господарстві: вуглекислий амоній, сірчанокислий амоній.

Літературне слововживання 

АМУР →← АМІНО...

T: 0.107368364 M: 3 D: 3