ФІГУРАЛЬНИЙ, ФІГУРНИЙ

ФІГУРАЛЬНИЙ – ФІГУРНИЙ Фігуральний, лінгв. Який має багато особливих форм, стилістичних прийомів, словесних зворотів, що використовуються для підсилення виразності мови: фігуральний вислів, фігуральна мова. Фігурний. 1. Зроблений, виготовлений у формі якоїсь тварини, рослини, візерунка тощо; який має складну форму або призначений для надання чому-небудь такої форми: фігурний орнамент, фігурний різець, фігурне зображення, фігурні дужки (у мовознавстві). 2. Який виконується фігурами, комплексом рухів; призначений для виконання чогось фігурами: фігурні танці, фігурне плавання, фігурне катання, фігурний політ.

Літературне слововживання 

ФІГУРАНТ, ФІГУРИСТ →← Ф

T: 0.074228254 M: 3 D: 3