УПРАВЛІННЯ, ПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ – ПРАВЛІННЯ Управління, р. мн. -інь. 1. Те саме, що керівництво 1: управління виробництвом. 2. зрідка. Те саме, що керування 1: управління електровозом. 3. Адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової, військової і т. ін. діяльності: житлове управління, управління метеослужби. Правління. 1. Час, період, протягом якого певна особа здійснює верховну владу над кимсь, чимсь; форма керівництва: князівське правління, самодержавне правління. 2. Виборний орган, апарат, що керує установою, організацією, підприємством тощо: правління кооперативу. Пор. керівництво.

Літературне слововживання 

УРІЗАТИ, ВРІЗАТИ →← УПРАВА, ВПРАВА

T: 0.079929819 M: 3 D: 3