УПРАВА, ВПРАВА

УПРАВА – ВПРАВА Управа. 1. Установа, яка займається громадськими, становими та адміністративними справами: волосна управа, лікарська управа, рудна управа. 2. розм. Сила, здатна зупинити когось в його незаконних діях, сваволі тощо: знайти на нього управу, немає управи на нього. Вправа. Розвиток певних якостей, навичок систематичною роботою; спеціальне завдання для набуття або закріплення певних навичок, знань.

Літературне слововживання 

УПРАВЛІННЯ, ПРАВЛІННЯ →← УПОВНОВАЖЕННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ

T: 0.099171575 M: 3 D: 3