СПОЛУЧЕННЯ, СПОЛУКА

СПОЛУЧЕННЯ – СПОЛУКА Сполучення. 1. Дія за знач. сполучати, сполучити, сполучатися, сполучитися: сполучення кольорів. 2. Зв’язок між віддаленими пунктами за допомогою яких-небудь засобів: сухопутне сполучення, тролейбусне сполучення, повітряне сполучення, ходи сполучення. У словосп. фразеологічне сполучення (стійке поєднання слів). У скл. сл.: словосполучення. Сполука. Переважно речовина, в якій атоми з’єднані між собою за допомогою певного типу хімічного зв’язку: органічні сполуки, хімічна сполука.

Літературне слововживання 

СПОРІДНЕНИЙ, ПОРІДНЕНИЙ →← СПОЛОВИНИ, З ПОЛОВИНИ

T: 0.110237257 M: 3 D: 3