АВТОНОМІЯ, АВТОНОМНІСТЬ

АВТОНОМІЯ – АВТОНОМНІСТЬ Автономія, -ї, ор. -єю. 1. Право самостійного здійснення державної влади або управління; самоврядування: федеративна автономія, мати автономію, право на автономію. 2. Відокремленість, самостійність, незалежність: автономія розуму, автономія прав. Автономність, -ності, ор. -ністю. Властивість чогось, що характеризується самоврядуванням, самостійністю: автономність республік, автономність плавання, автономність термоустановок.

Літературне слововживання 

АВТОПОРТРЕТ, ПОРТРЕТ →← АВТОМАТИЧНИЙ, АВТОМАТНИЙ

T: 0.080491992 M: 3 D: 3