ІНФОРМАТИВНІСТЬ, ІНФОРМОВАНІСТЬ

ІНФОРМАТИВНІСТЬ – ІНФОРМОВАНІСТЬ Інформативність, -ності, ор. -ністю. Певна кількість відомостей, знань про якість події, чиюсь діяльність тощо; поінформованість: глобальна інформативність, обсяг інформативності. Інформованість. Кількість і якісні показники, що характеризують процес засвоєння інформації; поінформованість: інформованість населення.

Літературне слововживання 

ІНФОРМАТИВНИЙ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ →← ІНТЕР’ЄР, ЕКСТЕР’ЄР

T: 0.109478919 M: 3 D: 3