ІНТЕРМЕДІЯ, ІНТЕРЛЮДІЯ

ІНТЕРМЕДІЯ – ІНТЕРЛЮДІЯ Інтермедія, -ї, ор. -єю. 1. Невелика драматична п’єса, переважно комедійного характеру, яку виконують між актами спектаклю. 2. У музиці – проміжний епізод у фузі. Інтерлюдія. 1. Невелика музична п’єса, виконувана між частинами музичного твору. 2. Те саме, що інтермедія 1.

Літературне слововживання 

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТСЬКИЙ →← ІНТЕРВЕНЦІОНІСТСЬКИЙ, ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ, ІНТЕРВЕНТСЬКИЙ

T: 0.132447093 M: 3 D: 3