ІНЕРЦІЯ, ІНЕРТНІСТЬ

ІНЕРЦІЯ – ІНЕРТНІСТЬ Інерція, -ї, ор. -єю. 1. Властивість тіла зберігати стан спокою або прямолінійний рівномірний рух: закон інерції, рух за інерцією (по інерції). 2. перен. Відсутність активності, бездіяльність: розумова інерція, інерція звички. Інертність, -ності, ор. -ністю. Те саме, що інерція 2: розумова інертність.

Літературне слововживання 

ІНЖЕНЕРНИЙ, ІНЖЕНЕРСЬКИЙ →← ІНДУКТИВНИЙ, ІНДУКЦІЙНИЙ, ІНДУКТОРНИЙ

T: 0.107639048 M: 3 D: 3